Bản tin trường Anh ngữ CELLA tuần 3 tháng 6 năm 2017

0
732

Trường Anh ngữ CELLA tại Cebu được đánh giá là một trong những trường anh ngữ tốt nhất tại thành phổ Cebu đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu của học viên từ chương trình học đến cơ sở vật chất. Để giúp các học viên nắm được các hoạt động đang diễn ra trong trường thì Du học Cebu sẽ cập nhật bản tien trường CELLA tuần 3 tháng 6 năm 2017

ban-tin-cella-tuan-3-thang 6 -1 phan 1
ban-tin-cella-tuan-3-thang 6 -1 phan 2
ban-tin-cella-tuan-3-thang 6 -1 phan 3
ban-tin-cella-tuan-3-thang 6 -1 phan 4
ban-tin-cella-tuan-3-thang 6 -1 phan 5
ban-tin-cella-tuan-3-thang 6 -1 phan 6
ban-tin-cella-tuan-3-thang 6 -1 phan 7

Chi tiết về trường CELLA Uni: https://philenglish.net/school/truong-anh-ngu-cella-uni/

Chi tiết về trường CELLA Premium: https://philenglish.net/school/truong-anh-ngu-cella-premium/

Theo nguồn: Phil English

LEAVE A REPLY